Område i Stockholm Syd redo för byggnation

Catenas utveckling av Stockholm Syd går in i nästa fas. Bygglovet är beviljat och under våren 2023 är även samtliga terrasseringsarbeten klara.

— Vi är därmed redo att påbörja byggnationerna och planerar för hållbara, flexibla och skräddarsydda anläggningar med en byggnadsarea om cirka 35 000 kvm i första etappen, säger Henrik Lettesjö, affärsutvecklare på Catena.

Stockholm Syd medverkade på Fastighetsdagen

Representanter från Stockholm Syd tog plats på scenen för att prata om logistik i huvudstadsområdet när den årliga Fastighetsdagen gick av stapeln på Grand Hotel i Stockholm. 

Fastighetsdagen är ett årligen återkommande seminarium som speglar den svenska fastighetsmarknaden, med fokus på Stockholmsregionen. Under dagen samlas beslutsfattare, fastighetsägare, investerare och byggföretag för att diskutera både nuläget och framtiden.

På seminariet på Grand Hotel den 25 maj medverkade Stockholm Syd med en utställningsyta och som en del av det fullspäckade programmet. David Schubert, näringslivschef i Nykvarns kommun, och Maria Jonsson, utvecklingschef på Stendörren Fastigheter AB, pratade om logistik i Stockholmsregionen och vad som händer i Stockholm Syd – ett av Sveriges största utvecklingsområden för logistik.

– Stockholm Syd är ett smått unikt verksamhets- och logistikområde där två kommuner, tre privata fastighetsbolag och en hamn arbetar tillsammans för att utveckla området och skapa de allra bästa förutsättningarna för effektiv och hållbar logistik. Bristen på tillgänglig mark är ofta en av de största utmaningarna inom logistikbranschen och i Stockholm Syd finns över 1000 hektar utvecklingsbar mark, säger David Schubert, näringslivschef i Nykvarns kommun.

– Delar av Stockholm Syd är detaljplanelagda och det finns även byggklar mark. Ett antal byggnader är redan i drift, samtidigt som flera byggprojekt pågår eller är nära att starta. Vi är flera fastighetsägare inom Stockholm Syd med gedigen kunskap av att utveckla och bygga nytt till företag som vill hyra, samtidigt som vi har två kommuner med egen mark att sälja till de som själva vill utveckla och äga sin fastighet, säger Maria Jonsson, utvecklingschef på Stendörren.

Bakom Stockholm Syd står Nykvarns kommun, Södertälje kommun, Kilenkrysset, Stendörren och Catena som samtliga äger mark i området samt Södertälje Hamn, som med sin kombiterminal är en viktig knutpunkt för godstransporter med fartyg i Stockholmsregionen och Mälardalen.

 

 

Stendörren har tecknat hyresavtal med Södertälje Industriservice AB

Stendörren Fastigheter AB har tecknat ett 5,5-årigt hyresavtal med Södertälje Industriservice AB (ISAB) avseende en logistikbyggnad i Almnäs i Stockholm Syd.

Lokalerna om 11 300 kvm omfattar en hel byggnad som därmed blir fullt uthyrd och färdigställd under kvartal 2, 2023.

– Vi är glada över att ISAB valt att etablera en stor del av sin verksamhet i vår första nyproducerade byggnad i området. Vi startade projektet på spekulation och det här bekräftar att vi utöver att bygga hållbart också har attraktiva lokaler som direkt möter kundernas behov. Almnäs är en del av det framväxande Stockholm Syd, ett av Stockholmsregionens största utvecklingsområden för logistik, där vi har ytterligare produktion pågående, säger Maria Jonsson, utvecklingschef på Stendörren.

– Det är en stor fördel för oss att samlokalisera flera av våra verksamheter i nya moderna lokaler i Almnäs. Det ger oss ännu bättre förutsättningar för att fortsätta leverera högkvalitativ service till våra kunder. Lokalerna kommer möta våra behov på ett mycket bra sätt och vi ser fram emot att flytta in i nya, hållbara och trivsamma lokaler, säger Björn Säfström, vd för Södertälje Industriservice AB, ISAB

 Tillträde till lokalerna sker 1 juli 2023.

Tak med solpaneler och flygbild över Almnäs ovanifrån

Budbee etablerar sig i Stockholm syd

Idag fattade Södertälje Kommunstyrelse beslut om att godkänna försäljningen av mark i Stockholm syd till logistikföretaget Budbee och Evolv property. Etableringen förväntas sysselsätta cirka 400 personer.

Logistikföretaget Budbee, som levererar paket till privatpersoner, etablerar sig nu i Almnäs, Stockholm syd. Tillsammans med fastighetsfondförvaltaren Slättö genom logistikbenet Evolv förvärvar de 16 600 kvadratmeter mark av Södertälje kommun på den norra delen av Almnäs, som tidigare använts som parkeringsplats, där de kommer att bygga en ny terminal.

Etableringen förväntas sysselsätta omkring 400 personer när den har nått sin fulla kapacitet, varav cirka 50 medarbetare på plats och resterande chaufförer på vägarna. Företaget ska härnäst söka bygglov för den nya terminalen, som förväntas stå klar för att tas i drift i slutet av 2022.

– Budbee är en mycket fin etablering som ligger helt i linje med vår vision av utvecklingen av Stockholm Syd, Almnäs. Vi har haft diskussioner med Budbee och fastighetsägaren över tid och vi är mycket glada att de nu väljer att inom kort utgå från Södertälje och Stockholm Syd med en stor del av sina transporter, säger Michael Johansson, etableringsstrateg på Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje kommun.

– Vi är i en enorm tillväxtfas och vi ser en ökad efterfrågan på de smidiga och flexibla tjänster som vi erbjuder e-handelskunder. Södertälje är klassisk logistikmark och det är ett naturligt nästa steg för oss att satsa ännu mer här. Vi ser fram emot att snart flytta in i en helt ny och energieffektiv terminalbyggnad med solpaneler och laddstolpar så att fler kan få gröna leveranser hem till dörren och paketskåp, säger Pontus Håstlund, Nordic General Manager, Budbee.

Försäljningen av marken ska nu även godkännas i Södertäljes Kommunfullmäktige 4 oktober 2021.

Ny byggs en testbädd för framtidens elektrifierade fordon i Nykvarn

Nu börjar byggnationen av ett testlabb för framtidens elektrifierade fordon i Nykvarn, Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL. – Det här är stort. Det är en viktig satsning på fordonsindustrin i hela Östra Mellansverige så att den kan fortsätta att växa och utvecklas, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn

– Sverige har en lång tradition av fordonstillverkning och samtidigt är vi ett att världens mest innovativa länder. Genom SEEL tar vi vara på dessa styrkor för att elektrifiera transportsektorn, minska utsläppen och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa jobb i Sverige. Detta blir ett viktigt redskap för svensk fordonsindustri att leda den globala utvecklingen mot ökad hållbarhet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Ägarna Chalmers och Research Institutes of Sweden AB, RISE, bygger samtidigt två anläggningar till i Göteborg och Borås. Anläggningen i Nykvarn kompletterar de andra laboratorierna med ett tydligare fokus på forskning och provning inom batteriteknik och drivlinor för tunga fordon. Syftet är att ägarna tillsammans med staten och industriparterna Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen ska göra Sverige världsledande inom elektromobilitet. Testbädden kommer att fungera som en öppen plattform där också forskare, andra stora industriföretag, små och medelstora företag samt yrkesverksamma och studenter är välkomna att utveckla sina kunskaper. Den totala investeringen på testbäddarna är 1,3 miljard kronor.

Jan Lindoff, som skrev Fordonsdalsrapporten på uppdrag av Länsstyrelsen 2019, konstaterar att en tredjedel av Sveriges fordonsindustri finns i Mälardalen.

– Det är därför satsningen i Nykvarn är så viktig för fordonsindustrins överlevnad i Stockholm och Mälardalsregionen så den kan fortsatt vara världsledande, säger Jan.

Kommunen och Kilenkrysset AB bygger fastigheten som SEEL hyr i minst 15 år framåt för bland annat testning av elektrifierade drivlinor och energilagring avsedd för fordon, fartyg och andra farkoster.

– Vårt engagemang stannar inte där. Vi jobbar vidare med att locka hit fler aktörer så att det offentliga, privata aktörer och akademin kan mötas och utvecklas tillsammans kring elektromobilitetsfrågor. Vi har som mål och utrymme att utveckla ett miljömotorcentrum här i Nykvarn, säger Bob.

SEEL kommer att vara i drift andra kvartalet 2023. För närvarande pågår upphandling av entreprenader och utrustning.
Läs mer om detta på Nykvarns hemsida

Klartecken för testcenter i Nykvarn

Planerna för testcentret SEEL för framtidens fordonsteknik börjar bli verklighet. Nu har bolaget SEEL gett positivt besked till etableringen i Nykvarn.

Den planerade anläggningen ska ligga på Stockholm Syd Mörby och drivas i samverkan mellan stat, akademi och näringsliv. Här ska nästa generations hållbara innovativa lösningar för elbilar, lastbilar, bussar och andra elfordon utvecklas.

Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, är en omfattande satsning på ett testcenter för el- och laddfordon. Bolaget ska ägas av RISE (60 procent) och Chalmers tekniska högskola (40 procent). Inom testcentret kommer en stor bredd av aktörer att verka. SEEL planerar för en anläggning i Västsverige och en i Mälardalen. Nu har RISE och Chalmers enats om att verksamheten i Mälardalen lokaliseras till Nykvarn.

– Vi har nu klartecken att inleda samtal med Nykvarns kommun gällande hyresavtalet. Detta är ett viktigt steg framåt för SEEL, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

– Vi har arbetat länge för att få testcentret till Nykvarn. Att nu SEEL har gett klartecken är fantastiskt roligt. Det betyder oerhört mycket för oss – en liten kommun med ett strategiskt viktigt läge, nära fordonsindustri och forskning. Vi planerar för nya verksamheter i anslutning till centret, till exempel ett campus med studier och forskning runt fordonsutveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg.

Med en särskild finansiering på plats för att främja långsiktig forskning vid SEEL säkras Chalmers och andra universitets- och högskolors medverkan, vilket kommer att vara positivt för verksamheten i Nykvarn.

– Mycket positivt att ännu en pusselbit är på plats, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.

Centret ska enligt planerna invigas 2023.

Karta över detaljplanerat område i Almnäs

Ny detaljplan har vunnit laga kraft

Arbetet med detaljplaner i området Stockholm syd fortsätter. I april har detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1 (Åtäppan) vunnit laga kraft, och flera är på gång.

I området Almnäs, som är Södertälje kommuns del i området Stockholm Syd, har detaljplanen för Tveta-Valsta 4:1 (Åtäppan) vunnit laga kraft. Transport- och logistikföretaget Schenker har köpt marken av Södertälje kommun i syfte att etablera verksamhet här.

Detaljplanen omfattar ca 12 hektar varav största delen är planlagd för logistik, upplag, lager och verksamhet. Etableringen sker ca 1 km söder om väg E20, i början av området Almnäs. Åtäppan är den fjärde detaljplanen i Almnäs som vunnit laga kraft. Här kan du läsa om de övriga tre.

Det har också blivit grönt ljus för att dela upp detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget) i två detaljplaner, i syfte att få fram färdig detaljplanerad mark snabbare. Den norra och östra delen av detaljplanen kallas nu för Vekan.

Södertälje kommun har också fått positivt planbesked för delar av fastigheterna Jumsta 3:1 och Tveta-Valsta 4:1 (detaljplan Jumsta). Här arbetar kommunen gemensamt med en privat markägare för att ta fram en detaljplan för att utveckla verksamhetsområdet. Planområdet ligger söder om Svealandsbanan och är den första detaljplanen inom Almnäs som påbörjas söder om järnvägen.

Schenker etablerar verksamhet i Stockholm syd

Det internationella logistikföretaget Schenker etablerar transport- och logistikverksamhet i Stockholm syd. Ett intentionsavtal har ingåtts mellan Schenker och Södertälje kommun i syfte att fastställa företagets etablering i det växande logistikområdet Stockholm syd. Detta är den första stora logistiketableringen i området med en omfattning om 10 hektar.

– Just nu arbetar vi för fullt med att få klart detaljplanen för området, så att Schenker kan söka bygglov och påbörja byggstart. Under hösten avser vi också att teckna ett köpeavtal, säger Sune Eriksson, huvudprojektledare för Almnäs/Stockholm syd på Södertälje kommun.
Stockholm syd är ett av de största företagsområdena i Stockholmsregionen med ett strategiskt läge i närheten av Svealandsbanan och stambanan, Södertälje hamn, Stockholm Skavsta airport och E4/E20. Det strategiska läget har varit avgörande för Schenker:

¬– Södertälje har ett oerhört bra läge för en logistikanläggning. Vi har gott om kunder söder om Stockholm och i norra Södermanland som vi nu kan erbjuda en bättre service genom att kunna leverera tidigare på dagen och hämta senare på eftermiddagen, säger press- och informationsansvarig Pierre Olsson på Schenker.

Omfattningen av Schenkers etablering inkluderar en anläggning på 14 400 m2 som består av kontor och terminalyta för hantering av såväl gods som paket från och till leverantörer över hela världen. Distrikt Södertälje planeras att bli Schenkers 24:e distrikt i Sverige – och deras tredje största. Bara Stockholm och Göteborg är större när det gäller gods- och paketvolymer.

Läs mer på Södertälje kommuns hemsida.

Paradoumo Gruppen flyttar till Nykvarn

Paradoumo Gruppen flyttar till Nykvarn

Byggnaden är på totalt ca 2 000 kvm fördelat på två plan med öppna och ljusa ytor. Fasaderna är i trä med plåtdetaljer mellan och runt fönstren. Hela 16 laddstolpar för elbilar kommer att finnas tillgängliga på parkeringen. Målsättningen är även att förse fasaderna med solpaneler.

– Flytten från Södertälje till Nykvarn blir ett nytt, positivt kapitel i Paradoumos historia. Det är glädjande att vi nu har startat byggnationen av det nya kontoret, säger vd:n Sargon Kerimo. – Nykvarns kommun är i en mycket expansiv fas och vi vill vara ett av de företagen som är med och utvecklar kommunen.

Drygt hälften av ytan i det nya kontoret kommer att hyras ut till nya hyresgäster som själva får möjlighet att utforma lokalerna efter sin verksamhet. Läget nära E20 och Nykvarns Centrum innebär god tillgång till både service och kommunikationsförbindelser. Paradoumo Gruppen står själva för entreprenaden via de egna bolagen Confrema Entreprenad och Paradoumo Byggstyrning.

– Vi ser mycket positivt på att bostadsutvecklaren Paradoumo, som sätter hållbarhet och miljö i fokus, vill etablera sig i Nykvarn. På köpet får vi också fler arbetstillfällen i kommunen vilket vi självklart välkomnar, säger David Schubert, Näringslivschef i Nykvarns kommun.

För ytterligare information

Paradoumo Gruppen
Sargon Kerimo, VD
Tfn 070-721 44 66
E-post: sargon.kerimo@paradoumo.se

Paradoumo Gruppen
Marie Strand, Marknadschef
Tfn 072-021 72 27,
E-post: marie.strand@paradoumo.se

Om Paradoumo Gruppen:

Vår målsättning är att skapa blandade bostadsområden som är trygga och trivsamma och som dessutom är ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Paradoumo Gruppen täcker hela bostadsprojektets livscykel, från idé till nyckelfärdig fastighet och långsiktig förvaltning. www.paradoumo.se

Gång- och cykelväg mellan Nykvarn och Södertälje planeras

Södertälje och Nykvarns kommuner planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan kommunerna nästa år. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje.

Gång- och cykelvägen börjar vid Mörbyvägen i Mörby (Nykvarn) och slutar vid Hantverksvägen i Vasa (Södertälje). Sträckan är 5,9 km och får belysning hela vägen. Gång- och cykelvägen byggs till största del på den gamla banvallen där tågtrafiken gick innan Svealandsbanan byggdes och blir nära fyra meter bred.

Både Södertälje och Nykvarns kommun har fått statliga medel för att anlägga gång- och cykelvägen, medel som öronmärkts specifikt för detta ändamål, men kommunerna är också med och finansierar vägen.

– Det känns riktigt bra att ge cyklister och de som vill promenera denna möjlighet att röra sig mellan kommunerna. Stockholm syd är dessutom just nu i ett expansivt skede där mycket är på gång med stora företagsetableringar och detaljplanering av mark. Att bygga en ny gång- och cykelväg är ett naturligt nästa steg i att utveckla området samt att länka samman Södertälje med Nykvarn, säger Homan Gohari, samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje kommun.

– Den nya gång- och cykelvägen är positiv för alla som jobbar i Mörby/Almnäs och det känns roligt att kunna förbinda grannkommunerna och skapa förutsättningar för ett klimatsmart resande. Cykelvägen mellan Nykvarn och Södertälje är också en del av det regionala cykelnätverk som Stockholms län jobbat med sedan 2014, säger Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef i Nykvarns kommun.

Upphandling av projektör är klar och under senhösten kommer upphandling av entreprenör för byggandet av GC-vägen att ske. Byggstart av projektet kommer därför ske tidigast efter årsskiftet 2019/2020.