Detaljplaner som vunnit laga kraft

Tre detaljplaner i området Almnäs har vunnit laga kraft.
Det handlar om del av Tveta-Valsta 4:1 (del 1A), Almnäs 5:2 och del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2A). De två förstnämnda vann laga kraft redan 2016, det tredje 2018. Alla tre möjliggör industritomter i olika storlekar. Almnäs 5:2 möjliggör även för centrumverksamheter och småindustri vid kasernområdet. Det finns tankar på att området ska bli centrumliknande, med möjligheter att bygga restauranger och liknande, dock inte detaljhandel.

Just nu pågår projektering för väg- och VA-utbyggnad för de delar där detaljplanerna vunnit laga kraft. Genomförandefasen med projektering har påbörjats så att frågor som dagvattenhantering och vägutbyggnad kan lösas på bästa sätt i området.

Läs mer om detaljplanerna:

Catena tecknar avtal om förvärv av logistikmark söder om Stockholm

Catena Fastigheter har i september förvärvat 45 ha av Smedberg Logistik- & Industrimark AB. Avtalet rör all tomtmark som Smedberg har väster om Almnäsvägen.
– Nu stärker vi ytterligare vår position i stockholmsregionen och skapar möjligheter för framtida nyproduktion i ett logistikläge med mycket stor potential, kommenterar Maths Carreman, Catenas regionchef i Stockholm.

Avtalet är villkorat att detaljplanen vinner laga kraft senast 2020. I samband med det sker även tillträdet.
I affären agerade Angermann Sweden som säljrådgivare och AG Advokat som legal rådgivare.

Läs hela pressmeddelandet från Catena här.

 

Testanläggning för miljövänliga transporter till Nykvarns kommun

Den 16 augusti meddelade Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) att staten och fordonsindustirin satsar tillsammans runt 200 miljoner kronor på ett centrum för elektromobilitet i Nykvarn, SEEL. Centret ska bedriva forskning runt framtidens fordonstransport, med särskild tonvikt på innovativt samarbete och hållbar utveckling.

– Vi är mycket glada att RISE/SEEL har valt att etablera sitt forskningscenter SEEL här i Nykvarn, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande.

SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory AB, kommer bland annat att innehålla en chassidynamometer för tunga eldrivna fordon och en växellådsrigg där det går att testa elmaskiner.

Det rör sig om en öppen anläggning där alla intresserade företag kan köpa in sig på tid för tester.

– Vi planerar också för ytterligare verksamheter i anslutning till centret, säger Bob Wållberg. Vi diskuterar till exempel möjligheter till en testbana för autonoma fordon. Det kan också bli aktuellt med ett campus med studier och forskning runt fordonsutveckling.

Nykvarns kommun har avsatt ett cirka 250 hektar stort område i Stockholm Syd Mörby för att kunna ge plats till SEEL och ytterligare verksamheter med koppling till forskning och utveckling av miljövänlig och hållbar fordonsindustri.

Läs mer om denna nyhet här.

Logicenters bygger nytt i Nykvarn och är störst i Norden på logistik

Logicenters är störst i Norden på egenutvecklade logistikanläggningar. Nyligen har företaget färdigställt två stora byggnader, en i Kungsängen och en här i Stockholm Syd i Nykvarn, båda i Stockholms län. Totalt omfattar beståndet 1,4 miljoner kvadratmeter.

– Vi har byggt ett 70-tal anläggningar i Norden vid det här laget och vi har ett 100-tal kunder som hyr av oss på sammanlagt 1,4 miljoner kvadratmeter. Vår ambition är att fortsätta utveckla vår idé och den främsta begränsningen är tillgången på mark i intressanta lägen, säger Matthias Kettelhoit, chef för NREP Logicenters.

I Nykvarn i Södermanland är det Aditro Logistics som hyr och där är ytan 25.200 kvm, 18.000 kvm bottenplatta och 7.200 i entresol.

Läs mer om denna nyhet här.

Stort intresse för Dollarstores öppning

Fredagen den 24 november öppnade Dollarstore tre butiker i olika delar av landet, varav ett i Nykvarn. -Det är kul att de valt att öppna i Nykvarn också. Det ökar utbudet i kommunen, säger David Schubert, näringslivschef i Nykvarns kommun.
Det var en lång kö som släpptes in kl. 10.00 och personalstyrkan applåderade in de första besökarna. Butiken har 16 anställda, många lokalt från Nykvarn.
Näringslivschefen David Schubert hälsade Dollarstore välkomna till Nykvarn med en fruktskål

Läs mer om denna nyhet här.

BSH flyttar lagret till Nykvarn

Vitvarujätten BSH Home Appliances flyttar sitt nordiska centrallager från Eskilstuna till Nykvarn. De fyller därmed en stor del av den nya TPL-anläggningen hos Aditro, som nu planerar ytterligare en anläggning i Nykvarn.

– En viktig faktor var möjligheten att järnvägsansluta lagret, säger Andreas Westlund, Logistikchef BSH Northern Europe.

BSH tar upp emot 50 procent av de inkommande volymerna via tåg, med ett upplägg där tågvagnar packas direkt i fabrikerna runtom i Europa och körs i dedikerade tågset, direkt in i lagret.

Läs mer om denna nyhet här.

Pressmeddelande: Peab avyttrar i Stockholm Syd Almnäs, Södertälje

Peab avyttrar 182 000 kvm mark inklusive befintliga lokaler för lager och logistik i Stockholm Syd Almnäs utanför Södertälje. Köpare är Stendörren och fastighetsvärdet är 118 Mkr.
För de befintliga lokalerna är den uthyrningsbara ytan cirka 27 500 kvm och uthyrningsgraden är cirka 96 procent.
I avyttringen ingår även en byggrätt på cirka 31 000 kvm BTA.
”Detta är ett för Stendörren viktigt förvärv som påtagligt stärker vår närvaro söder om Stockholm. Stockholm Syd är ett spännande utvecklingsområde som passar väl in i Stendörrens strategi. Vi är dessutom glada för att göra denna affär med Peab som vi gärna utvecklar samarbetet med framöver” , säger Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Vi ser positivt på att få in Stendörren som en aktör inom Stockholm Syd Almnäs och vi kommer fortsätta att utveckla vårt kvarvarande bestånd”, säger Fredrik Pettersson, regionchef Peab Fastighetsutveckling additional resources.
Efter avyttringen förfogar Peab i Stockholm Syd Almnäs över cirka 226 000 kvm mark, byggrätter om cirka 56 000 kvm BTA och befintliga lokaler om cirka 25 000 kvm.
För mer information, kontakta:
Fredrik Pettersson, regionchef Peab Fastighetsutveckling, +46 706 66 07 44