Tak med solpaneler och flygbild över Almnäs ovanifrån

Budbee etablerar sig i Stockholm syd

Idag fattade Södertälje Kommunstyrelse beslut om att godkänna försäljningen av mark i Stockholm syd till logistikföretaget Budbee och Evolv property. Etableringen förväntas sysselsätta cirka 400 personer.

Logistikföretaget Budbee, som levererar paket till privatpersoner, etablerar sig nu i Almnäs, Stockholm syd. Tillsammans med fastighetsfondförvaltaren Slättö genom logistikbenet Evolv förvärvar de 16 600 kvadratmeter mark av Södertälje kommun på den norra delen av Almnäs, som tidigare använts som parkeringsplats, där de kommer att bygga en ny terminal.

Etableringen förväntas sysselsätta omkring 400 personer när den har nått sin fulla kapacitet, varav cirka 50 medarbetare på plats och resterande chaufförer på vägarna. Företaget ska härnäst söka bygglov för den nya terminalen, som förväntas stå klar för att tas i drift i slutet av 2022.

– Budbee är en mycket fin etablering som ligger helt i linje med vår vision av utvecklingen av Stockholm Syd, Almnäs. Vi har haft diskussioner med Budbee och fastighetsägaren över tid och vi är mycket glada att de nu väljer att inom kort utgå från Södertälje och Stockholm Syd med en stor del av sina transporter, säger Michael Johansson, etableringsstrateg på Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje kommun.

– Vi är i en enorm tillväxtfas och vi ser en ökad efterfrågan på de smidiga och flexibla tjänster som vi erbjuder e-handelskunder. Södertälje är klassisk logistikmark och det är ett naturligt nästa steg för oss att satsa ännu mer här. Vi ser fram emot att snart flytta in i en helt ny och energieffektiv terminalbyggnad med solpaneler och laddstolpar så att fler kan få gröna leveranser hem till dörren och paketskåp, säger Pontus Håstlund, Nordic General Manager, Budbee.

Försäljningen av marken ska nu även godkännas i Södertäljes Kommunfullmäktige 4 oktober 2021.