Nilsson Energy bygger vätgasmack i Stockholm Syd

Nilsson Energy etablerar sig i Stockholm Syd och i fredags togs det första spadtaget på den blivande vätgasmacken som byggs vid avfarten till Nykvarn.

– Att satsa på vätgas är inte bara en klok affärsstrategi, det är också ett viktigt steg mot en hållbar framtid. Vätgas är ett mångsidigt bränsle som har en bred användning, och jag är övertygad om att det kommer att spela en avgörande roll i vårt framtida fossilfria transportsystem, säger Anders Önbäck, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun.

På bild: Malin Ehrle (fd Arne) huvudprojektledare på Nilsson Energy och Anders Önbäck kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun.

Nya möjligheter för transporter via Södertälje Hamn

Regeringen har sagt ja till en ny farled mellan Landsort och Södertälje. Den nya farleden kommer att vara anpassad till större fartyg och leda till minskad miljöpåverkan och reducera transportkostnader för transporter via Södertälje Hamn, som är en del av Stockholm Syd.

Tio minuter från logistikområdet Stockholm Syd ligger Södertälje Hamn som med sin kombiterminal är en knutpunkt för godstransporter med fartyg i Stockholmsregionen och Mälardalen.

Regeringens beslut om en ny farled mellan Landsort och Södertälje för större fartyg än de som trafikerar i dag kommer att leda till minskad miljöpåverkan och reducerade transportkostnader men också ökade möjligheter att utveckla Södertälje Hamn som ett hållbart alternativ för framtida transporter.

– Den nya farleden gör att vi kan ta emot större fartyg, men framför allt blir det en säkrare passage för alla fartyg. Det är ett viktigt steg på vägen mot ett effektivt, miljöanpassat och konkurrenskraftigt transportsystem. Genom att större fartyg kan passera avlastar det vägnätet i hela vår region. Att man på en nationell nivå ser ökad nytta med att flytta trafik från land till vatten ser vi mycket positivt på, säger Per Fredman, vice vd för Södertälje Hamn, som är en del av logistikområdet Stockholm Syd.

Landsortsfarleden, som har pekats ut som riksintresse för kommunikation, har utretts länge med målet att förbättra sjösäkerheten i den allmänna farleden mellan Landsort och Södertälje. Avsikten är också att anpassa farleden för framtida fartygstrafik genom ökad kapacitet och tillgänglighet.

Läs mer på: telge.se/press

Talli köper företagsmark av Södertälje kommun

Södertälje kommun säljer 9000 kvm mark i Almnäs, Stockholm syd, till företaget Talli som ska bygga en typ av företagshotell i området.

Under onsdagen 13/4 2022 godkände Kommunstyrelsen försäljningen av etableringsklar mark i Almnäs, Stockholm syd till Talli.

Talli är ett finskt bolag som i sin etablering i Stockholm syd fokuserar på att bygga en typ av företagshotell. Företag ska kunna hyra lokaler, antingen genom en form av bostadsrätt eller hyresrätt.

Totalt förvärvar de dryga 9000 kvadratmeter mark av Södertälje kommun i Almnäs, Stockholm syd. Planerad byggstart väntas ske till hösten 2022.

Catena har inlett markarbeten

I samband med beviljat marklov har Catena påbörjat markarbeten och inlett grovterassering av området vid Stockholm syd. Den 5 april 2022 firade man på platsen att Catenas etableringar har inletts.

Samhällsutvecklingchef och näringslivschef i Nykvarns kommun, David Schubert och Catenas VD Jörgen Eriksson talade vid festligheterna:
– Vi är jätteglada att så många intresserade ville ta en titt på området och fira med oss. Våra ambitioner är höga och det känns bra att vi nu är igång, säger Jörgen Eriksson, VD på Catena.
Under invigningen fick gästerna bevittna bevittna hur sprängningsarbetet går till.

– Efterfrågan är mycket stor på den här typen av logistikytor med närhet till storstadsregioner och viktiga transportleder. Diskussioner kring etableringar pågår, det är helt klart så att fler än vi ser fördelar med det här fantastiska läget, säger Henrik Lettesjö, affärsutvecklare på Catena.

Illustration över ny logistikbyggnad i grått och grönt

Stendörren bygger ny logistikbyggnad

I januari fick Stendörren sitt första bygglov för utveckling av lokaler i Almnäs, Stockholm Syd.

Almnäs har ett av Stockholms mest attraktiva och expansiva logistiklägen och utgör ett av Stendörrens största utvecklingsområden. Bygglovet som erhållits avser första etappen, vilken omfattar ca 11 500 kvm logistikbyggnad. Med ett centralt placerat trapphus är byggnaden möjlig att dela och hyra ut till två kunder. Inflyttning kan ske i slutet av 2022.

Stendörren utvecklar sina fastigheter med höga ambitioner vad gäller hållbarhet, funktion och flexibilitet. Logistikbyggnaden som utvecklas i etapp 1 uppförs med höga hållbarhetsmål, miljöcertifieras enligt BREEAM samt förses med en solcellsanläggning.

Är du intresserad av att hyra? Vill du veta mer? Kontakta oss!
Anders Johansson, anders.johansson@stendorren.se, 070-201 33 17
Mats Nilsson, mats.Nilsson@stendorren.se, 072-191 02 00

Visionsskiss över den nya logistikbyggnaden med bruna paneler

Kultur-HUB etablerar sig i Stockholm syd

Logicenter har köpt mark av Södertälje kommun för att bygga en logistikanläggning till transportföretaget MTAB.

Det är logistikfastighetsaktören Logicenter som har tecknat avtal med transportföretaget MTAB tour logistics för utveckling av en logistikanläggning i Almnäs strax utanför Södertälje. Fastigheten kommer att omfatta en yta på 11 150 m2 och blir ett logistiklager åt MTAB:s kunder inom teater, turnerande verksamheter, tv/broadcast samt event.

– Vi håller hög tillväxttakt i Storstockholm och är väldigt glada att kunna öka vår närvaro i Almnäs, då området runt omkring Södertälje är en perfekt logistikhub med optimala infrastrukturförbindelser. Våra ambitioner i regionen är därför höga och vi är säkra på att MTAB:s kunder kommer få fantastiska möjligheter att växa och bedriva effektiv logistik i byggnaden, säger Victoria Ödmark, Commercial Manager Logicenters.

MTAB-gruppen kommer att etablera en kultur-HUB med ett lager för rekvisita för teater, musik och event. Byggnaden beräknas stå klar under det tredje kvartalet av 2023 och man räknar med att etableringen kommer ge 50 nya arbetstillfällen.

flygbild över området i Stockholm syd som visar industribyggnader, träd och fält.

Ikea väljer Södertälje för ny distributionscentral

Ikea undersöker möjligheten att etablera sig i Södertälje. Ett intentionsavtal om att köpa mark i Almnäs, Stockholm syd, har tecknats mellan Södertälje kommun och Ikea, som har planer på att bygga en ny distributionscentral i Södertälje.

Intentionsavtalet innebär att Ikea har förhandlingsrätt för att köpa den 8,1 hektar stora fastigheten i industri- och logistikområdet Almnäs, Stockholm syd. För Ikea innebär det en möjlighet att bygga en distributionscentral på upp till 41 000 kvadratmeter.

– Det känns fantastiskt roligt att Ikea väljer Södertälje, som har ett mycket strategiskt viktigt läge i Sverige. Detta gör att Stockholm syd, Almnäs fortsätter utvecklas i hög takt med företag som väljer att etablera sin verksamhet här, säger Michael Johansson, etableringsstrateg på Södertälje kommun.

Under förutsättning att den pågående detaljplanen för området vinner laga kraft så ska kommunen verka för att sälja ett utpekat markområde till Ikea:s etablering. Intentionsavtalet sträcker sig till 31 augusti 2023.

Schenkers nya terminal och två personer framför terminalen

Schenker har öppnat nya terminalen i Stockholm syd

Den 21 februari öppnade Schenker sin nya terminal i Stockholm syd, Almnäs. Den nya terminalen är på dryga 17 000 kvadratmeter, vilket gör den till en av de största i Schenkers nätverk i Sverige.

Att ha terminal i Södertäljeområdet har länge stått högt på önskelistan för DB Schenker.

– Den nya terminalen gör att vi kan öka servicen till våra kunder i Södertäljeområdet och norra Södermanland. Dessutom kommer vi att sysselsätta cirka 200 personer i den nya anläggningen, säger Magnus Strand, CEO för DB Schenker Cluster Sweden, Denmark, Iceland.

Den nya anläggningen är på sammanlagt 17 200 m2, vilket gör den till en av de största i Schenkers nätverk i Sverige. Anläggningen är miljöanpassad och utrustad med solcellsanläggning och bergvärme samt laddstolpar för bilar. Totalt kommer cirka 200 personer att vara sysselsatta när verksamheten är i full gång.

– Vi är väldigt glada över att Schenker har valt att expandera sin verksamhet hos oss i Södertälje. Det är positivt för vår kommun att det skapas många nya arbetstillfällen. Logistik- och industriområdet Stockholm syd är under stark expansion och flera stora företag är på väg in men DB Schenkers etablering är en av de största logistiketableringarna i området. De är varmt välkomna, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun.

Skiss över Midaqs framtida kontor- och lagerfastighet

Midaq etablerar sig – köper 2,6 hektar av Södertälje kommun

Midaq köper 2,6 hektar mark i Almnäs, Stockholm syd, av Södertälje kommun, för att bygga lager- och kontorsfastighet. 

Midaq AB är ett bolag som investerar och utvecklar företag med etablerade affärsmodeller, produkter, tjänster och starka varumärken. Företaget kommer att köpa och förvalta fastigheten del av Tveta-Valsta i Södertälje, Stockholm Syd/Almnäs. Midaq kommer att hyra ut till det helägda dotterbolaget Alfa Quality Moving.

De genomför bland annat större företagsflyttar och magasinering åt både privat- och företagskunder, totalt cirka 8500 stora flyttningar globalt, och finns idag i de skandinaviska länderna. Alfa Moving flyttar till Södertälje från hyrda lokaler i Botkyrka och Södertälje.

–  Efter att ha haft kontakt sedan 2018 är vi väldigt glada att Alfa Moving bestämt sig för att investera i Södertälje och Stockholm syd, säger Michael Johansson, etableringsstrateg på Södertälje kommun.

– Vi får genom egen byggnation ihop två lagerverksamheter till ett på ett strategiskt mycket bra läge för vår verksamhet, säger Stefan Engdahl, VD på Midaq.

Företaget förväntas starta byggnation i början av 2022, och planerad inflyttning blir året därpå, början av 2023. Etableringen kommer att ge cirka 10 nya arbetstillfällen och lager- och kontorsfastigheten byggs på 6000 kvm.

Beslutet att sälja marken till Midaq fattades i Södertälje kommunstyrelse 1/10.