Den logistiska kravsituationen

Den logistiska kravspecifikationen var tuff – och den ledde raka spåret till Mörbyområdet i Nykvarn för Volkswagen Parts Logistics Sverige AB, VPL.
– Det var det optimala alternativet, så enkelt är det, säger VD Björn Skogsberg.
I mitten av 2000-talet stod VPL inför ett svårt beslut. Lokalerna i Södertälje räckte inte riktigt till, dessutom ville fastighetsägaren använda lokalerna till annat. På VPL punktade man upp de logistiska kraven för den nya lokalen.

  • Närhet till E20 västerut
  • Närhet till E4 söderut
  • Nära färjorna till Finland och Baltikum
  • Nära Stockholm.
  • Möjlighet att ta emot gods på järnväg för miljövänliga transporter

– Det fanns egentligen inget annat alternativ än Mörby. Här fanns allt vi önskade, säger Björn Skogsberg.
VPL i Mörby förser samtliga auktoriserade verkstäder för Volkwagen, Audi, Skoda, Seat och Porsche i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen med reservdelar. Dessutom går det varje dag en lastbil med reservdelar till det norska centrallagret i Oslo. Totalt har man över 80 000 olika artiklar i lager.
– Varje dag får vi 4-7 järnvägsvagnar med bildelar, via ett stickspår som slutar inuti vårt lager. Vår målsättning är hög: 96 procent av en återförsäljares beställning ska ligga på hyllorna, färdigt för leverans.
Den logistiska fullträffen påminns Björn Skogsberg om dagligen. Från sitt kontor ser han både E20 och Svealandsbanan, varifrån stickspåret går in till VPL. Och E4 ligger bara tio minuter bort med långtradare.

Dröm och mardröm

För en person som arbetar och lever med logistiska lösningar var bygget i Mörby både en dröm och en mardröm.
– Det jobbiga var att vi hade oerhört lite tid på oss. Alla gjorde ett fantastiskt jobb, inte minst Nykvarns kommun som ordnade infrastrukturen som väg och järnvägsspår. Från kontraktsskrivande till vår produktionsstart tog det ett år och elva dagar. Det ska inte vara möjligt för ett projekt av den här omfattningen, men det gick, säger Björn Skogsberg.
Den pressade byggtiden är sedan länge förbi. Nu kan han istället bara njuta av de nya lokalerna, totalt 40 000 kvadratmeter i bästa möjliga läge och med alla praktiska och smarta lösningar som man kan önska sig.
– Förut hade vi en inlastningsport och en utlastningsport. Nu har vi sex inlastningsportar och 24 utlastningsportar. Dessutom har vi nio meter höga hissautomater för lagerhållning som är förbundna med transportband, berättar Björn Skogsberg nöjt.
För varje år sedan inflyttningen 2007 har verksamheten expanderat, men det har man klarat av inom befintliga lokaler.
– Men vi har även plats på tomten att bygga ut, om det skulle behövas. Det känns tryggt, säger Björn Skogsberg som välkomnar satsningen på Stockholm Syd.
– En jättebra satsning. Logistikföretag mår bra av att vara nära varandra, eftersom man kan dra nytta av varandras kunskap och verksamhet. Dessutom blir det fördelaktigare för olika serviceföretag att etablera sig i området, eftersom kundkretsen ökar.