Stendörren bygger ny logistikbyggnad

Illustration över ny logistikbyggnad i grått och grönt

I januari fick Stendörren sitt första bygglov för utveckling av lokaler i Almnäs, Stockholm Syd.

Almnäs har ett av Stockholms mest attraktiva och expansiva logistiklägen och utgör ett av Stendörrens största utvecklingsområden. Bygglovet som erhållits avser första etappen, vilken omfattar ca 11 500 kvm logistikbyggnad. Med ett centralt placerat trapphus är byggnaden möjlig att dela och hyra ut till två kunder. Inflyttning kan ske i slutet av 2022.

Stendörren utvecklar sina fastigheter med höga ambitioner vad gäller hållbarhet, funktion och flexibilitet. Logistikbyggnaden som utvecklas i etapp 1 uppförs med höga hållbarhetsmål, miljöcertifieras enligt BREEAM samt förses med en solcellsanläggning.

Är du intresserad av att hyra? Vill du veta mer? Kontakta oss!
Anders Johansson, anders.johansson@stendorren.se, 070-201 33 17
Mats Nilsson, mats.Nilsson@stendorren.se, 072-191 02 00