Nya möjligheter för transporter via Södertälje Hamn

Regeringen har sagt ja till en ny farled mellan Landsort och Södertälje. Den nya farleden kommer att vara anpassad till större fartyg och leda till minskad miljöpåverkan och reducera transportkostnader för transporter via Södertälje Hamn, som är en del av Stockholm Syd.

Tio minuter från logistikområdet Stockholm Syd ligger Södertälje Hamn som med sin kombiterminal är en knutpunkt för godstransporter med fartyg i Stockholmsregionen och Mälardalen.

Regeringens beslut om en ny farled mellan Landsort och Södertälje för större fartyg än de som trafikerar i dag kommer att leda till minskad miljöpåverkan och reducerade transportkostnader men också ökade möjligheter att utveckla Södertälje Hamn som ett hållbart alternativ för framtida transporter.

– Den nya farleden gör att vi kan ta emot större fartyg, men framför allt blir det en säkrare passage för alla fartyg. Det är ett viktigt steg på vägen mot ett effektivt, miljöanpassat och konkurrenskraftigt transportsystem. Genom att större fartyg kan passera avlastar det vägnätet i hela vår region. Att man på en nationell nivå ser ökad nytta med att flytta trafik från land till vatten ser vi mycket positivt på, säger Per Fredman, vice vd för Södertälje Hamn, som är en del av logistikområdet Stockholm Syd.

Landsortsfarleden, som har pekats ut som riksintresse för kommunikation, har utretts länge med målet att förbättra sjösäkerheten i den allmänna farleden mellan Landsort och Södertälje. Avsikten är också att anpassa farleden för framtida fartygstrafik genom ökad kapacitet och tillgänglighet.

Läs mer på: telge.se/press