Midaq etablerar sig – köper 2,6 hektar av Södertälje kommun

Skiss över Midaqs framtida kontor- och lagerfastighet

Midaq köper 2,6 hektar mark i Almnäs, Stockholm syd, av Södertälje kommun, för att bygga lager- och kontorsfastighet. 

Midaq AB är ett bolag som investerar och utvecklar företag med etablerade affärsmodeller, produkter, tjänster och starka varumärken. Företaget kommer att köpa och förvalta fastigheten del av Tveta-Valsta i Södertälje, Stockholm Syd/Almnäs. Midaq kommer att hyra ut till det helägda dotterbolaget Alfa Quality Moving.

De genomför bland annat större företagsflyttar och magasinering åt både privat- och företagskunder, totalt cirka 8500 stora flyttningar globalt, och finns idag i de skandinaviska länderna. Alfa Moving flyttar till Södertälje från hyrda lokaler i Botkyrka och Södertälje.

–  Efter att ha haft kontakt sedan 2018 är vi väldigt glada att Alfa Moving bestämt sig för att investera i Södertälje och Stockholm syd, säger Michael Johansson, etableringsstrateg på Södertälje kommun.

– Vi får genom egen byggnation ihop två lagerverksamheter till ett på ett strategiskt mycket bra läge för vår verksamhet, säger Stefan Engdahl, VD på Midaq.

Företaget förväntas starta byggnation i början av 2022, och planerad inflyttning blir året därpå, början av 2023. Etableringen kommer att ge cirka 10 nya arbetstillfällen och lager- och kontorsfastigheten byggs på 6000 kvm.

Beslutet att sälja marken till Midaq fattades i Södertälje kommunstyrelse 1/10.