Kultur-HUB etablerar sig i Stockholm syd

Visionsskiss över den nya logistikbyggnaden med bruna paneler

Logicenter har köpt mark av Södertälje kommun för att bygga en logistikanläggning till transportföretaget MTAB.

Det är logistikfastighetsaktören Logicenter som har tecknat avtal med transportföretaget MTAB tour logistics för utveckling av en logistikanläggning i Almnäs strax utanför Södertälje. Fastigheten kommer att omfatta en yta på 11 150 m2 och blir ett logistiklager åt MTAB:s kunder inom teater, turnerande verksamheter, tv/broadcast samt event.

– Vi håller hög tillväxttakt i Storstockholm och är väldigt glada att kunna öka vår närvaro i Almnäs, då området runt omkring Södertälje är en perfekt logistikhub med optimala infrastrukturförbindelser. Våra ambitioner i regionen är därför höga och vi är säkra på att MTAB:s kunder kommer få fantastiska möjligheter att växa och bedriva effektiv logistik i byggnaden, säger Victoria Ödmark, Commercial Manager Logicenters.

MTAB-gruppen kommer att etablera en kultur-HUB med ett lager för rekvisita för teater, musik och event. Byggnaden beräknas stå klar under det tredje kvartalet av 2023 och man räknar med att etableringen kommer ge 50 nya arbetstillfällen.