Stockholm Syd är det största verksamhetsområdet i Stockholm och det byggs nu ut för fullt i både Södertälje och Nykvarn. Vi välkomnar såväl det lilla teknikintensiva företaget som den mer utrymmeskrävande logistikverksamheten. Tillsammans med Trafikverket planerar vi nu för att stärka infrastrukturen ytterligare till området.

  Henrik Juhlin - Södertälje kommun
  Henrik Juhlin - Södertälje kommun

  Projektets kontaktperson: Henrik Juhlin
  Telefonnummer:
  010-603 86 82
  Läs mer på vår hemsida: södertälje.se