Stockholm Syd är det största verksamhetsområdet i Stockholm och det byggs nu ut för fullt i både Södertälje och Nykvarn. Vi välkomnar såväl det lilla teknikintensiva företaget som den mer utrymmeskrävande logistikverksamheten. Tillsammans med Trafikverket planerar vi nu för att stärka infrastrukturen ytterligare till området.

  Erik Uddén, Gruppledare näringslivsutveckling
  Erik Uddén, Gruppledare näringslivsutveckling

  Projektets kontaktperson: Erik Uddén
  Telefonnummer: 08-523 030 38
  Epost: erik.udden@sodertalje.se
  Läs mer på vår hemsida: södertälje.se