Södertälje hamn - porten mot Mälardalen/Stockholm - ligger cirka 10 minuter från Stockholm Syd. Hamnens direkta närhet till Europavägarna E4/E20 möjliggör hållbara transporter via sjö och järnväg. Hamnen är även en så kallad kombiterminal med flera dagliga tågförbindelser.

    Per Fredman
    Per Fredman

    Projektets kontaktperson: Per Fredman
    Telefonnummer: 08-550 23 766
    Hemsida: www.soeport.se