Stockholm Syd får med den nya trafikplatsen en snabb anslutning till de båda motorvägarna E4 och E20. Rakt genom området går järnvägen och det är bara ett par kilometer till hamnen i Södertälje. Utmärkta markförhållanden och områdets storlek passa bra för alla slags verksamheter

    Matilda Pettersson, Kilenkrysset AB
    Matilda Pettersson, Kilenkrysset AB

    Projektets kontaktperson: Matilda Pettersson
    Telefonnummer: 070-766 54 19
    Läs mer på vår hemsida: Kilenkrysset.se