Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som förvärvat mark i anslutning till Almnäs trafikplats för att kunna erbjuda optimala förutsättningar för smarta lager- och varuflöden.

    Henrik Lettesjö
    Henrik Lettesjö

    Projektets kontaktperson: Henrik Lettesjö
    Telefonnummer: 0730-702281
    Vår hemsida: www.catenafastigheter.se