Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som förvärvat mark i anslutning till Almnäs trafikplats för att kunna erbjuda optimala förutsättningar för smarta lager- och varuflöden.

    Maths Carreman
    Maths Carreman


    Projektets kontaktperson: Maths Carreman
    Telefonnummer: 0730 70 22 36
    Vår hemsida: www.catenafastigheter.se