Markägare

Stockholm Syd är ett attraktivt markområde mellan Södertälje och Nykvarn som drivs i samverkan mellan de båda kommunerna samt ett antal privata företag. I den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, framhålls Stockholm Syd för sitt utmärkta logistiska läge.