Markägare

I Rufs-regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen- utpekas Stockholm Syd som det nya logistiskcentret söder om Stockholm.
Klicka på kartan för att komma till markägaren