Almnäs – Rätt plats för Premiers etablering

När Premier Service AB skulle etablera sig i Stockholmsregionen föll valet på Almnäs, Peabs område i Stockholm Syd.
– Bra och flexibla lokaler i en logistisk knytpunkt avgjorde saken, säger Peter Nyberg, affärschef på Premier Service AB.

När Premier Service AB fick uppdraget att ta hand om Scanias emballagehantering, hittade man snabbt den perfekta platsen för en etablering i Almnäs.
– Det ligger nära Scania och läget är angenämt med två Europavägar, järnväg och närhet till Södertälje hamn.
– Dessutom kunde Peab FU erbjuda precis de lokaler vi behöver: stora lagerytor, godsmottagning med stora portar och möjlighet att expandera om det behövs, säger Peter Nyberg.
200 sorters emballage
Som en av Scanias tre s.k. packaging pools tar Premier Service AB i Almnäs emot 25 långtradare om dagen med använt emballage i form av pallar, kragar och lådor. Det finns 200 olika typer av emballage som Newtec sorterar, återvinner och reparerar. Lika många långtradare, 25 stycken, lämnar varje dag Almnäs med fräscht emballage till Scanias olika leverantörer i Sverige och norra Europa.
– Det är avancerad logistik och väldigt intressant, säger Peter Nyberg.
Premier Service AB etablerade sig på Almnäs i mars 2011 och det ursprungliga hyresavtalet på 5 300 kvadratmeter lageryta har redan utökats med ytterligare 1 200 kvadratmeter. Till det kommer kontor och personalutrymmen.
– Vårt samarbete med Peab FU Almnäs AB är mycket bra. Vi har idéer och förhoppningar om att expandera ytterligare och då känns det tryggt att veta att lokalerna inte är något hinder.
Och satsningen på Stockholm Syd, där Almnäs ingår, är Peter Nyberg väldigt positiv till.
– Området ligger väldigt strategiskt. För oss är det en styrka att redan vara på plats när området utvecklas och ha chansen att knyta till oss nya kunder och affärsmöjligheter.