Hitta till oss

Med bil från Stockholm

Stockholm Syd ligger cirka 45 km söder om Stockholm. Kör E4/E20 mot Göteborg/Helsingborg. Passera motorvägsbron över Södertälje kanal och följ sedan E20 mot Göteborg/Strängnäs. Tag av efter cirka 3,5 km vid avfart Almnäs.

Med bil från Strängnäs/Göteborg

Kör E4/E20 mot Stockholm/Södertälje. Ta av vid avfart Almnäs.
Med bil från Helsingborg – kör E4/E20 mot Stockholm. Vid infarten till Södertälje (i höjd med Scania) tag av mot Göteborg/Strängnäs E4/E20. Följ sedan anvisningarna ovan ”från Stockholm”.

Med kollektivtrafik

Fjärrtåg stannar vid Södertälje Syd där pendeltåget från Järna/Gnesta alternativt bussar går till Södertälje C. Ta sedan buss 780 mot Nykvarn (ej motorvägsbussen 780X som inte går via Almnäs).

Vi står bakom Stockholm Syd