Uppfräschning av området Almnäs

Det har förekommit en del olovlig dumpning av byggmaterial och annat avfall i Almnäs. Nu har Södertälje kommun påbörjat inventering och åtgärdsplan av området.
Området i Almnäs är idag ganska mörkt och det är inte så många människor i rörelse, vilket har gjort området populärt bland både småföretagare och privatpersoner som dumpar sopor och byggmaterial. Nu ska det bli ändring på det.
– Det ska bli ett renare och finare område så att vi ska kunna visa upp det för intressenter. Marken måste kunna sälja sig själv, berättar Filip Landerus, renhållningsingenjör på Södertälje kommun.
Nu har området inventerats för att kommunen ska kunna få syn på var det dumpas och hur det kan förhindras.
– Något av det första vi ska göra är att justera de avspärrningar som finns så att de placeras mer optimalt för att förhindra dumpning, säger Filip Landerus.
Även entrén till skogsvägar ska blockeras, så att det inte dumpas skräp i skogen. Under 2019 kommer även bevakningen på området att stärkas.
– Vi har flera trafikövervakare som har som uppgift att åka runt och kolla var det dumpas och kunna ta personer på bar gärning. Nästa år kommer de att åka runt mer intensivt i Almnäs.
I vår kommer man också att röja sly, och framöver kommer en del äldre byggnader att rivas.