Schenker etablerar verksamhet i Stockholm syd

Det internationella logistikföretaget Schenker etablerar transport- och logistikverksamhet i Stockholm syd. Ett intentionsavtal har ingåtts mellan Schenker och Södertälje kommun i syfte att fastställa företagets etablering i det växande logistikområdet Stockholm syd. Detta är den första stora logistiketableringen i området med en omfattning om 10 hektar.

– Just nu arbetar vi för fullt med att få klart detaljplanen för området, så att Schenker kan söka bygglov och påbörja byggstart. Under hösten avser vi också att teckna ett köpeavtal, säger Sune Eriksson, huvudprojektledare för Almnäs/Stockholm syd på Södertälje kommun.
Stockholm syd är ett av de största företagsområdena i Stockholmsregionen med ett strategiskt läge i närheten av Svealandsbanan och stambanan, Södertälje hamn, Stockholm Skavsta airport och E4/E20. Det strategiska läget har varit avgörande för Schenker:

¬– Södertälje har ett oerhört bra läge för en logistikanläggning. Vi har gott om kunder söder om Stockholm och i norra Södermanland som vi nu kan erbjuda en bättre service genom att kunna leverera tidigare på dagen och hämta senare på eftermiddagen, säger press- och informationsansvarig Pierre Olsson på Schenker.

Omfattningen av Schenkers etablering inkluderar en anläggning på 14 400 m2 som består av kontor och terminalyta för hantering av såväl gods som paket från och till leverantörer över hela världen. Distrikt Södertälje planeras att bli Schenkers 24:e distrikt i Sverige – och deras tredje största. Bara Stockholm och Göteborg är större när det gäller gods- och paketvolymer.

Läs mer på Södertälje kommuns hemsida.