Område i Stockholm Syd redo för byggnation

Catenas utveckling av Stockholm Syd går in i nästa fas. Bygglovet är beviljat och under våren 2023 är även samtliga terrasseringsarbeten klara.

— Vi är därmed redo att påbörja byggnationerna och planerar för hållbara, flexibla och skräddarsydda anläggningar med en byggnadsarea om cirka 35 000 kvm i första etappen, säger Henrik Lettesjö, affärsutvecklare på Catena.