Ny detaljplan har vunnit laga kraft

Karta över detaljplanerat område i Almnäs

Arbetet med detaljplaner i området Stockholm syd fortsätter. I april har detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1 (Åtäppan) vunnit laga kraft, och flera är på gång.

I området Almnäs, som är Södertälje kommuns del i området Stockholm Syd, har detaljplanen för Tveta-Valsta 4:1 (Åtäppan) vunnit laga kraft. Transport- och logistikföretaget Schenker har köpt marken av Södertälje kommun i syfte att etablera verksamhet här.

Detaljplanen omfattar ca 12 hektar varav största delen är planlagd för logistik, upplag, lager och verksamhet. Etableringen sker ca 1 km söder om väg E20, i början av området Almnäs. Åtäppan är den fjärde detaljplanen i Almnäs som vunnit laga kraft. Här kan du läsa om de övriga tre.

Det har också blivit grönt ljus för att dela upp detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget) i två detaljplaner, i syfte att få fram färdig detaljplanerad mark snabbare. Den norra och östra delen av detaljplanen kallas nu för Vekan.

Södertälje kommun har också fått positivt planbesked för delar av fastigheterna Jumsta 3:1 och Tveta-Valsta 4:1 (detaljplan Jumsta). Här arbetar kommunen gemensamt med en privat markägare för att ta fram en detaljplan för att utveckla verksamhetsområdet. Planområdet ligger söder om Svealandsbanan och är den första detaljplanen inom Almnäs som påbörjas söder om järnvägen.