Klartecken för testcenter i Nykvarn

Planerna för testcentret SEEL för framtidens fordonsteknik börjar bli verklighet. Nu har bolaget SEEL gett positivt besked till etableringen i Nykvarn.

Den planerade anläggningen ska ligga på Stockholm Syd Mörby och drivas i samverkan mellan stat, akademi och näringsliv. Här ska nästa generations hållbara innovativa lösningar för elbilar, lastbilar, bussar och andra elfordon utvecklas.

Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, är en omfattande satsning på ett testcenter för el- och laddfordon. Bolaget ska ägas av RISE (60 procent) och Chalmers tekniska högskola (40 procent). Inom testcentret kommer en stor bredd av aktörer att verka. SEEL planerar för en anläggning i Västsverige och en i Mälardalen. Nu har RISE och Chalmers enats om att verksamheten i Mälardalen lokaliseras till Nykvarn.

– Vi har nu klartecken att inleda samtal med Nykvarns kommun gällande hyresavtalet. Detta är ett viktigt steg framåt för SEEL, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

– Vi har arbetat länge för att få testcentret till Nykvarn. Att nu SEEL har gett klartecken är fantastiskt roligt. Det betyder oerhört mycket för oss – en liten kommun med ett strategiskt viktigt läge, nära fordonsindustri och forskning. Vi planerar för nya verksamheter i anslutning till centret, till exempel ett campus med studier och forskning runt fordonsutveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg.

Med en särskild finansiering på plats för att främja långsiktig forskning vid SEEL säkras Chalmers och andra universitets- och högskolors medverkan, vilket kommer att vara positivt för verksamheten i Nykvarn.

– Mycket positivt att ännu en pusselbit är på plats, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.

Centret ska enligt planerna invigas 2023.