Kilenkrysset bygger ut lager

Kilenkrysset bygger ut befintligt lager åt Tamro AB i Mörby Industriområde.
Kilenkrysset AB bygger ut det befintliga lagret för läkemedel åt Tamro AB med 7 500 kvm. Befintligt lager idag är på 5 000 kvm och utbyggnaden beräknas bli klar i augusti 2014 tamiflu generic.