Gång- och cykelväg mellan Nykvarn och Södertälje planeras

Södertälje och Nykvarns kommuner planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan kommunerna nästa år. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje.

Gång- och cykelvägen börjar vid Mörbyvägen i Mörby (Nykvarn) och slutar vid Hantverksvägen i Vasa (Södertälje). Sträckan är 5,9 km och får belysning hela vägen. Gång- och cykelvägen byggs till största del på den gamla banvallen där tågtrafiken gick innan Svealandsbanan byggdes och blir nära fyra meter bred.

Både Södertälje och Nykvarns kommun har fått statliga medel för att anlägga gång- och cykelvägen, medel som öronmärkts specifikt för detta ändamål, men kommunerna är också med och finansierar vägen.

– Det känns riktigt bra att ge cyklister och de som vill promenera denna möjlighet att röra sig mellan kommunerna. Stockholm syd är dessutom just nu i ett expansivt skede där mycket är på gång med stora företagsetableringar och detaljplanering av mark. Att bygga en ny gång- och cykelväg är ett naturligt nästa steg i att utveckla området samt att länka samman Södertälje med Nykvarn, säger Homan Gohari, samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje kommun.

– Den nya gång- och cykelvägen är positiv för alla som jobbar i Mörby/Almnäs och det känns roligt att kunna förbinda grannkommunerna och skapa förutsättningar för ett klimatsmart resande. Cykelvägen mellan Nykvarn och Södertälje är också en del av det regionala cykelnätverk som Stockholms län jobbat med sedan 2014, säger Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef i Nykvarns kommun.

Upphandling av projektör är klar och under senhösten kommer upphandling av entreprenör för byggandet av GC-vägen att ske. Byggstart av projektet kommer därför ske tidigast efter årsskiftet 2019/2020.