Detaljplan på samråd

Detaljplan för Almnäsområdet finns ute på samråd t o m 2014 09 30.

Detaljplanen beräknas vara klar första kvartalet 2015.