Catena tecknar avtal om förvärv av logistikmark söder om Stockholm

Catena Fastigheter har i september förvärvat 45 ha av Smedberg Logistik- & Industrimark AB. Avtalet rör all tomtmark som Smedberg har väster om Almnäsvägen.
– Nu stärker vi ytterligare vår position i stockholmsregionen och skapar möjligheter för framtida nyproduktion i ett logistikläge med mycket stor potential, kommenterar Maths Carreman, Catenas regionchef i Stockholm.

Avtalet är villkorat att detaljplanen vinner laga kraft senast 2020. I samband med det sker även tillträdet.
I affären agerade Angermann Sweden som säljrådgivare och AG Advokat som legal rådgivare.

Läs hela pressmeddelandet från Catena här.