Bygglov för stor logistikbyggnad åt Adrito Logistics

NREP har fått bygglov för en 38 000 kvm stor logistikbyggnad, belägen i Mörby industriområde, Nykvarns kommun.  I bottenvåningen blir det 27 000 kvm och så blir det dubbla entresoler om 11 000 kvm. Byggnaden kan anslutas till järnväg.

Markarbetena påbörjas under maj månad och byggnaden ska vara inflyttningsklar i månadsskiftet mars/april 2016 tamiflu dosage for adults. Hyresgäst är Adrito Logistics.