Belysning och utbyggnad av vägnätet

Södertälje kommun slutför just nu projektering av utbyggnad av vägnätet i Almnäs och Mörby.
– Det gamla vägnätet som finns idag håller inte måttet. Därför ska vi bygga om dagens befintliga gator och renovera upp all infrastruktur i området, berättar Alexander Spasojevic, byggprojektledare på Södertälje kommun.
Det innebär att gatorna ska asfalteras om, samt trottoar och belysning tillkommer. Vägarna ska bättre anpassas till trafikflödet i området och till buss och kollektivtrafik. Även utbyggnad av VA, vatten och avlopp, samt fjärrvärme och el kommer att byggas.
Förutom detta kommer även nya planteringar att sättas, för att ta hand om dagvatten och spillvatten.
– Det som också är på gång är ett gestaltningsprogram för våtmarken i området. Våtmarken har en rik fauna vilken vi vill bevara för att måna om fågel- och naturlivet i området, Alexander Spasojevic.
I slutet på våren 2019 kommer projektet att gå ut för upphandling.